logo

logo

logo

logo

visitekaartje

Laatste wijzigingen

1 december Brongemeente Zondagsbrief
28 november Zuid Zondagsbrief
27 november Zuid Aflevering 7: over Waterstaatskerk
26 november Centrum Zondagsbrief
23 november Hengelo Update info Taizevesper en Taizereis
22 november Hengelo Update Kerkdiensten

Agenda komende weken

agenda

Infobijeenkomst reis Taizé 20 januari 2017
Jeugdclub groep 3 t/m 8 - Bruggenbouwers 28 januari 2017
Hemels Gelag 19 februari 2017

Lees meer »

Besluit tot koop van de Waterstaatskerk

waterstaatskerk

Maandagavond 7 november hebben de drie wijkkerkenraden en vervolgens de Algemene Kerkenraad van onze gemeente besloten om het complex van de Waterstaatskerk, muziekschool en kosterswoning aan de Deldernerstraat te kopen van de gemeente Hengelo.

Aan dit besluit is een langdurig proces voorafgegaan ingegeven door de wens om een nieuw kerkelijk ontmoetingscentrum in het hart van de stad te openen als gezamenlijk huis van de Protestantse Gemeente Hengelo.

Ontmoeting verbeeld

In het kader van de voorbereidingen voor de besluitvorming over een eventuele aankoop van de Waterstaatskerk/muziekschool zullen er tal van gesprekken/overleggen gaan plaatsvinden de komende maanden. Het is goed om te weten waarom we deze beweging willen maken. Het staat opgetekend in het 'beeldverhaal' "Ontmoeting verbeeld".

Lees meer »

Kerstkaarten

De kaartengroep "Hengelo Breed" heeft al weer volop Kerstkaarten in de molens geplaatst. We hopen dat u regelmatig kijkt en koopt! Ook kaarten voor allerlei gelegenheden, fijn om cadeau te geven. Traditie getrouw kunt u een bloemstuk of graftak bestellen rond de Kerst Inn op 18 december in de Bethelkerk. Ze zijn af te halen op zaterdag 17 december en maandag 19 december. Ze worden gemaakt door een enthousiaste groep mensen uit onze 3 PKN kerken. Met een knipoog naar ons gezamenlijk kerkelijk centrum. Samen activiteiten opzetten en zoeken naar mogelijkheden van ontmoeting en samenhang! Helpende handen zijn van harte welkom.
Er is € 280,00 naar de "Stichting Kleine Kracht" overgemaakt.
Opgave voor een bloemstuk bij onderstaande personen
Namens de kaartengroep,
Gretha Waninge tel: 2421981, Lia van der Wal tel: 2438098, Annie Schraders tel: 2772758 en Marchien Kuper tel: 2776334.

Kerstactie van Kerk in Actie: Brei een Hart!

Brei een Hart

De opbrengsten van de kerstcollectes zijn altijd bestemd voor Kinderen-in-de-Knel. Dit jaar koppelt Kerk in Actie "Brei een Hart" aan de kerstgedachte om kinderen in de AZC’s een hart onder de riem steken. Dit jaar vragen we aan gemeenteleden om een hart te maken: Een hart als teken van liefde voor de ander! Figuurzagen, breien, haken, naaien, alles is toegestaan! Schrijf er ook een mooie, bemoedigende kerstboodschap bij. Kijk op het Pinterest account voor "hart ideeën" ( http://www.pinterest.com/kerkinactie) of zoek ernaar op YouTube

De kerken die participeren in het Diaconaal Platform ondersteunen dit initiatief en brengen deze actie "Brei een hart" bij hun eigen kerkleden onder de aandacht. Wat zou het een mooi gebaar zijn als er veel harten naar de opvangcentra in onze stad gebracht kunnen worden. Van Harte aanbevolen! Uw hart-creatie kan tot 15 december ingeleverd worden bij Hilda Meijer, tel: 2914337 of Diet Bril, tel: 2426653.