logo

logo

logo

logo

visitekaartje

Laatste wijzigingen

24 juni Brongemeente Update Peuter Kleuterviering
24 juni Centrum Zondagsbrief
23 juni Zuid Zondagsbrief
22 juni Brongemeente Zondagsbrief
17 juni Centraal Preektekst deel 1
15 juni Centraal Jaarrekening 2016 Diaconie
15 juni Waterstaatskerk Crowdfund-actie
9 juni Centraal Open avond waterstaatskerk op 30 juni
31 mei Centraal Openingstijden Kerkelijk Bureau vakantieperiode 2017

Crowdfund-actie

De actie “Hart voor de Waterstaatskerk” is een crowd-fundactie met als doel de kerkzaal met z’n allen in te richten.

We gaan voor:
- 300 gestoffeerde, gemakkelijke stoelen (ook goed voor de akoestiek)

- Een perfect geluidssysteem geschikt voor spraak, zang en muziek, te gebruiken in variabele opstellingen, inclusief distributie naar andere ruimtes en internet

- Een sfeervol verlichtingssysteem dat geschikt is voor alle activiteiten, zoals vieringen, lezingen, concerten, etc.

- Een handige infrastructuur die gemakkelijk aanpasbaar is, om snel te kunnen inspelen op verschillende activiteiten. Bijvoorbeeld op zaterdagavond een concert, op de zondagmorgen een kerkdienst en ’s middags weer een ander concert.

Stoelen

Stoelen

Deelname formulier crowdfund-actie

Lees meer »

Agenda komende weken

agenda

Open avond Waterstaatskerk 30 juni 2017

Lees meer »

Vakantieperiode 2017 Kerkelijk Bureau

In de vakantieperiode is het Kerkelijk Bureau:

Geopend : 24 juli t/m 4 augustus en van 21 augustus t/m
1 september op maandag en donderdag van 09.00 - 12.00 uur

Gesloten : 7 augustus t/m 18 augustus

Facebook Waterstaatskerk

Op woensdag 24 mei Is de Facebooksite van de Waterstaatskerk gelanceerd. Op deze site komt voorlopig alleen info te staan die direct met de WSK te maken heeft (verbouwing).

U bent van harte welkom deze site te Liken.

Onderaan deze pagina staan 2 Facebook iconen. Erachter staat voor welke pagina deze bedoeld zijn.

Facebook Waterstaatskerk
Facebook PKN Hengelo

Ontmoeting verbeeld

In het kader van de voorbereidingen voor de besluitvorming over een eventuele aankoop van de Waterstaatskerk/muziekschool zullen er tal van gesprekken/overleggen gaan plaatsvinden de komende maanden. Het is goed om te weten waarom we deze beweging willen maken. Het staat opgetekend in het 'beeldverhaal' "Ontmoeting verbeeld".

Lees meer »

Besluit tot koop van de Waterstaatskerk

waterstaatskerk

Maandagavond 7 november hebben de drie wijkkerkenraden en vervolgens de Algemene Kerkenraad van onze gemeente besloten om het complex van de Waterstaatskerk, muziekschool en kosterswoning aan de Deldernerstraat te kopen van de gemeente Hengelo.

Aan dit besluit is een langdurig proces voorafgegaan ingegeven door de wens om een nieuw kerkelijk ontmoetingscentrum in het hart van de stad te openen als gezamenlijk huis van de Protestantse Gemeente Hengelo.

Zie ook De Aankoop van de Waterstaatskerk