logo

logo

logo

logo

visitekaartje

Laatste wijzigingen

21 oktober Zuid Aflevering 2: over Waterstaatskerk
21 oktober Centrum Zondagsbrief
20 oktober Brongemeente Zondagsbrief
15 oktober Zuid Zondagsbrief
14 oktober Startpagina Inspiratieboek gesplitst
13 oktober Startpagina Kerstkaarten
13 oktober Startpagina Open dag waterstaatskerk

Agenda komende weken

agenda

7+1 Basisicursus Geloven 23 oktober
Literatuurkring 24 oktober
High Tea 'Workshop' 5 november
High Tea 'Restaurant' 5 november
Hemels Gelag 20 november

Lees meer »

Open dag in de Waterstaatskerk

Op zaterdag 29 oktober is er een ‘open dag’ in de Waterstaatskerk en muziekschool. De reden is eenvoudig: twee dagen eerder (donderdag 27 oktober) wordt er in de Bethelkerk de nodige informatie gegeven over het voorgenomen besluit het complex van de Waterstaatskerk te kopen. Op woensdag 2 november zijn er de drie wijkavonden waarop de wijkgemeenten gehoord worden over dit voorgenomen besluit. Maar dan moeten we naast de cijfers natuurlijk wel weten waar we het over hebben. Vandaar die uitnodiging aan u allemaal om zelf te komen kijken en eens even rond te lopen, te ‘voelen’ en te zien wat de mogelijkheden zijn van dit gebouw.
De ‘open dag’ is eigenlijk meer een open morgen: van 10.00 - 13.00 uur. Telkens zal er op het hele uur (dus 10.00, 11.00 en 12.00 uur) een korte presentatie zijn van de plannen voor zover ze al in de grondverf staan. De leden van de AK-commissie Overstap Beheer die deze morgen organiseert zijn aanwezig om zo gewenst de nodige uitleg te geven en/of wegwijs te maken.
Natuurlijk is er koffie met ‘iets erbij’. Voor dat laatste zijn er misschien mensen die wat willen bakken. Dat zou leuk zijn! Graag uw opgave hiervoor bij Wim en Mini Kruijer: of tel. 2433376.
Kortom: van harte welkom op de ‘open dag’ op zaterdag 29 oktober.
Namens de commissie Overstap Beheer,
Herman Koetsveld

Kerkrentmeesters

In het kader van de voorbereidingen voor de besluitvorming over een eventuele aankoop van de Waterstaatskerk/muziekschool zullen er tal van gesprekken/overleggen gaan plaatsvinden de komende maanden. Het is goed om te weten waarom we deze beweging willen maken. Het staat opgetekend in het 'beeldverhaal' Ontmoeting Verbeeld.

Ontmoeting verbeeld »

Kerstkaarten

De kaartengroep “Hengelo Breed” heeft al weer volop Kerstkaarten in de molens geplaatst. Op de gemeente middag en avonden hebben ze hopelijk uw aandacht! Ze zijn gemaakt door een enthousiaste groep mensen uit onze 3 PKN kerken. Met een knipoog naar ons toekomstig kerkelijk centrum. Laten we samen activiteiten opzetten en zoeken naar mogelijkheden van ontmoeting en samenhang! Zie de vorige binding voor meer informatie.
Namens de kaartengroep,
Gretha Waninge, Lia van der Wal, Annie Schraders en Marchien Kuper.